Tjenestene som leveres fra Sæbø Eiendomconsult AS skal alltid holde høy standard og kvalitet. Vi har lang erfaring innen de ulike sakstypene tilknyttet fast eiendom.

Vi har variert kompetanse og erfaring innen eiendomsfaglige og eiendomsjuridiske temaer. Vi har også erfaring innen arealplanlegging i form av reguleringsarbeid.