Sæbø Eiendomconsult AS kan tilby bistand innenfor flere ulike typer saker:

  • Fradelingsaker
  • Seksjonering av eiendom
  • Grunnerverv og ekspropriasjon
  • Eiendomsutvikling
  • Byggesøknad tiltaksklasse 1 og 2
  • Regulering
  • Tinglyse dokumenter og slette heftelser
  • Annen eiendomsjuridisk rådgivning